Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes) με Ίδρυμα Συντονισμού (Coordinating) το ΔΠΘ


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes)

Πρόταση για έγκριση για την οργάνωση Μικτού Εντατικού Προγράμματος με Ίδρυμα Συντονισμού Το ΔΠΘ

Φόρμα Περιγράμματος Μαθήματος eng

Φόρμα Περιγράμματος Μαθήματος gr