Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας ΕΤΕΠ-Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ131 (call 2023)


Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 26/04/2024 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Πανεπιστημίου στο intrela@duth.gr & cc: theochae@affil.duth.gr (κα Ελένη Μαυρίδου, Κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39102).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση υποψηφίου