Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας ΕΤΕΠ-Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ131 (call 2023)


Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 26/04/2024 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Πανεπιστημίου στο intrela@duth.gr & cc: theochae@affil.duth.gr (κα Ελένη Μαυρίδου, Κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39102).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση υποψηφίου


2 απαντήσεις στο “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας ΕΤΕΠ-Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ131 (call 2023)”

  1. […] Έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μέλη του προσωπικού (ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, συμβασιούχοι) που  ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν κινητικότητα για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Για να βρείτε την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο https://erasmus.duth.gr/?p=891 […]

  2. […] Έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μέλη του προσωπικού (ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, συμβασιούχοι) που  ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν κινητικότητα για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Για να βρείτε την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο https://erasmus.duth.gr/?p=891 […]